• image

PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Hajder“
je privatna zdravstvena sa poslovnicama u Tuzli i Cazinu, koja se bavi reproduktivnom medicinom i liječenjem metodama asistirane reprodukcije - IVF i ICSI.

Na petnaestogodišnjem iskustvu osnivača Prof. dr sci.Elmire Hajder, izgradili smo strategiju obrade i liječenja neplodnog para. Moguće nam je prepoznati i liječiti svaki oblik neplodnosti.


Naše usluge

 • Dijagnostika i liječene neplodnosti
 • Liječenje endokrinih poremećaja, dijabetesa
 • Liječenje metodama asistirane reprodukcije
 • Specijalistički ginekološki pregled
 • Perinetalna zaštita
 • Dječija i adoloscentna ginekologija
 • Opširnije o uslugama

Poslovnica Tuzla          Poslovnica Cazin

  PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Hajder“ - Poslovnica Tuzla            PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Hajder“ - Poslovnica Cazin


  Knjiga