• image

O nama

PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Hajder“ je privatna zdravstvena sa poslovnicama u Tuzli i Cazinu, koja se bavi reproduktivnom medicinom i liječenjem metodama asistirane reprodukcije - IVF i ICSI.

Na petnaestogodišnjem iskustvu osnivača Prof. dr sci.Elmire Hajder, izgradili smo strategiju obrade i liječenja neplodnog para. Moguće nam je prepoznati i liječiti svaki oblik neplodnosti.

Od 2009.godine u našem centru smo započeli sa postupcima asistirane reprodukcije - IVF i ICSI.

Na temelju iskustva u oblasti reproduktivne endokrinologije i neplodnosti objavili smo brojne radove u indeksiranim časopisima i 2011.godine svoja iskustva pretočili u knjigu „Neplodnost i reproduktivna endokrinologija“ u kojoj je prikazana kompletna obrada i liječenje neplodnog para.

Pri liječenju neplodnosti primjenjujemo sve metode medicinski potpomognute oplodnje:

 • kontrola indukcije ovulacije
 • inseminacija
 • izvantjelesna oplodnja - IVF oplodnja i ICSI oplodnja
 • zamrzavanje zametaka (u pripremi)
 • utvrđivanje optimalnih oocita i spermija
 • sekundarni IVF i ICSI postupak iz odmrzavanja (u pripremi)

Prof. dr med. sci. Elmira Hajder

Magistarski rad pod nazivom. „Procjena stanja kavuma uterusa i prohodnosti jajovoda ultrazvučnom histerosalpingografijom“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 3.9.1999. godine, a potom istu nostrificirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14.7.2000. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Ispitivanje prohodnosti jajovoda trodimenzionalnom histerosonosalpingografijom“ odbranila je 28.10.2005. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom Prof. dr. med.sci Asima Kurjaka.

Od 2001.godine angažirana na nastavnom predmetu „Ginekologija i akušerstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, trenutno u zvanju vanrednog profesora.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je 1999.godine, subspecijalizaciju iz humane reprodukcije završila 27.6.2011. godine.

Učestvovala je na brojnim kongresima i simpozijima iz oblasti ginekologije i perinatologije, humane reprodukcije, endokrinologije i ultrazvučne dijagnostike u zemlji i inostranstvu. Član je evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju – ESHRE.


Knjige:

Hajder E, Hajder M, 2011 Neplodnost i reproduktivna endokrinologija

Hajder E, Hajder M, 2011 Neplodnost i reproduktivna endokrinologija. Tuzla: OFF SET

Kupešić S, Bauman R, Hajder E. Ispitivanje prohodnosti jajovoda histerosalpingografijom s pomoću obojenog doplera. U: Kurjak A i suradnici (urednici). Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Zagreb: Art studio Azinović 2000:168-175.

NAUČNI radovi objavljeni u posljednjih nekoliko godina:

 • Kupesic S, Kurjak A, Hajder E. Ultrasonic assessment of the postmenopausal uterus. Maturitas 2002; 41:255-267
 • Hajder E, Kurjak A, Kupesic S, Hajder M. Estimation of uterine cavity condition by three Dimensional hysterosonosalpingography. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. Abstract of the 16th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, London 2006; 28:612.
 • Hajder E, Kupešić S, Kurjak A, Hajder M. Ispitivanje uterinih anomalija ultrazvučnom histerosalpingografijom. Radovi i apstrakti XVI međunarodnog simpozijao fertilitetu i sterilitetu. Beograd 2004: 130-133.
 • Hajder E, Kupešić S, Kurjak A, Hajder M. Ispitivanje prohodnosti jajovoda histerosalpingografijom s pomoću obojenog doplera. Radovi i apstrakti XVI međunarodnog simpozija o fertilitetu i sterilitetu, Beograd 2004: 179-181.
 • Hajder E, Hajder M, Hadžimehmedović A, Kamerić L, Radončić F. Comparison of insulin lispro (LIS(V28), PRO(B29) and regular human insulin in diabetic pregnancies. Perinat Med 2003; 31 (Suppl. 1): 273.
 • Hajder M, Hajder E, Kudumović A.Therapeutic effects of metformin, rosiglitazone, and dexamethasone in reproductive women with PCOS. HealthMED 2009;3(number 4):664-671.
 • Hajder E, Hajder M.Dexamethasone / human chorionic gonadotrophin (hCG) and dexamethasone / nafarelin as a valid diagnostic tests in reproductive aged women with polycystic ovarian syndrome (PCOS).HealthMED 2010;4(number 1): 87-94.
 • Hajder M, Hajder E..Insulin sensitivity and free androgen index in women with polycystic ovarian syndrome. HealthMED 2010;3(number 4): 513-519..
 • Hajder E, Hajder M, et al. Basal hyperprolactinemia , occult hyperprolactinaemia and gonadotropins secretion in infertile women . HealthMED 2010;4(number 3): 664-671.
 • Hajder E. Hajder M. Arapčić T. Hyperandrogenism, Insulin Sensitivity and Sonographic characteristics of Polycistic Ovary Syndrome (PCOS): Comparison beetwen Nonobese and Obese reproductive women. HealthMed. 2011;5 (number 3):501-508
 • Hajder E. „Epidemiološke i kliničke karakteristike bračne neplodnosti koje zahtijevaju liječenje metodama potpomognute oplodnje napodručjuTuzlanskogkantona. Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona, 2010. (Voditelj).
 • Hajder E. Hajder M, Dervišefendić M, Katica-Mulalić A. „Functional hyperprolactinemia in infertile women“. HealthMed. 2013;7 (number 6): 1877-1884.
 • Hajder M, Hajder E, Dervišefendić M, Samardžić R, Alic E. Prolactinomas in Infertile Women: Clinical and Endocrine Characteristics Before and After 24 Months of Treatment with Bromocriptine. Med Arh. 2013; 67(3): 181-184.